ดนตรีอินเดีย

ดนตรีอินเดีย Indian music


ดนตรีอินเดียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าในเรื่องของจังหวะ หลักการราคะ ปัจจุบันดนตรีอินเดียแบ่งเป็น 2 วัฒนธรรมดนตรี คือ วัฒนธรรมดนตรีแบบฮินดูสถาน สังคีตซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของอินเดีย และวัฒนธรรมการะนาตัก สังคีตอยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย เครื่องดนตรีของอินเดียแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทคือ ตะตะ วิตะตะ สุษิระ อวนัทธะ และฆะนะ เครื่องดนตรีแต่ละเครื่องมีหลักในการบรรเลงและความนิยมในวัฒนธรรมดนตรีของอินเดียอย่างชัดเจน


141414141414141414.jpg
บันไดเสียงพิลาวัล

♪แนะนำการแสดง♪

musicapp271

Author:musicapp271
"Music Appreciation"
คือความรู้สึกซาบซึ้ง ความนิยมชมชอบ
ของดนตรี ซึ่ง BLOG แห่งนี้จะนำข้อมูลเนื้อหา
ทางดนตรีมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชม รับอ่าน
หรือสามารถนำเนื้อหาไปใช้ต่อยอดได้
หากที่แห่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ท่าน
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

♪อัพเดตการแสดง♪
♪ประเภทของการแสดง♪
♪รับฟังทุกเสียงวิจารณ์♪
ค้นหารอบการแสดง彡☆
♡จำนวนผู้เข้าชม彡☆
♪ความขยันของนักแสดง♪
♪(ノ´∀`*)ノ
☆⌒Sing a song