ดนตรีตุรกี

ดนตรีตุรกี Turkish Music


ดนตรีตุรกีอยู่ในกลุ่มดนตรีอาหรับมีความสัมพันธ์กับดนตรีประเทศต่างๆ ที่ร่วมวัฒนธรรมทางศาสนา
ประเพณี เช่น ดนตรีอิหร่าน ดนตรีเอเชียกลาง ลักษณะเฉพาะทางดนตรีใช้ระบบเสียงแบบPredomi-nantly melodic systemนิยมใช้กลุ่มเสียงแบบMinor Harmonic

บันไดเสียงไมเนอร์ฮาโมนิค
1414141414141414141414.jpg


ดนตรีตุรกีพัฒนารูปแบบดนตรีแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่


1. Turkish Classical ดนตรีตุรกีแบบคลาสสิค
รูปแบบดนตรีแบบคลาสสิคเป็นดนตรีที่ใช้บรรเลงอยู่ในราชสํานักของจักรวรรดิ โอโตมัน
ลักษณะดนตรี ใช้กลุ่มเสียง (Mode)และบันไดเสียง(Scale) ที่หลากหลาย เรียกว่าʻมากัมʼ(Makams)
ซึ่งมีวิธีการบันทึกโน็ตแบบโบราณเรียกว่า วิธีการบันทึกโน็ตแบบʻฮัมปราซั่มʼ(Hamparsum) ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการบันทึกโน็ตแบบดนตรีตะวันตก ดนตรีแบบคลาสสิคของตุรกีบรรเลงโดยใช้พิณ (Saz) บรรเลงร่วมกับการขับร้องบทเพลง โดยแนวทํานองจะเปลี่ยนแปลงไปตามการดันทํานอง (Taksim)

2. Turkish Folk
ดนตรีตุรกีแบบพื้นบ้าน เรียกว่าʻเติร์กกุʼ (Türkü) มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คน มีเนื้อหาบทเพลงเกี่ยวข้องกับความรัก การถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ โดยทั่วไปดนตรีแบบพื้นบ้านนิยมบรรเลงในงานพิธีแต่งงาน งานศพ
และเทศกาลพิเศษต่างๆ ของชุมชน บทเพลงเน้นความหมายของเนื้อร้อง ดนตรีบรรเลงประกอบการเต้นรําท้องถิ่นพิณ
Saz เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงหลักอาจมีการรวมบรรเลงเป็นกลุ่มใหญ่ หรืออาจบรรเลงเดี่ยวได้เช่นกัน
14141414141414141414.jpg
พิณ (Saz)


ลงความคิดเห็น

ข้อความส่วนตัว

ความคิดเห็นนี้รอการอนุญาต

ความคิดเห็นนี้รอคำอนุญาตจากผู้เขียนเว็บนี้

ความคิดเห็นนี้รอการอนุญาต

ความคิดเห็นนี้รอคำอนุญาตจากผู้เขียนเว็บนี้
♪แนะนำการแสดง♪

musicapp271

Author:musicapp271
"Music Appreciation"
คือความรู้สึกซาบซึ้ง ความนิยมชมชอบ
ของดนตรี ซึ่ง BLOG แห่งนี้จะนำข้อมูลเนื้อหา
ทางดนตรีมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชม รับอ่าน
หรือสามารถนำเนื้อหาไปใช้ต่อยอดได้
หากที่แห่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ท่าน
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

♪อัพเดตการแสดง♪
♪ประเภทของการแสดง♪
♪รับฟังทุกเสียงวิจารณ์♪
ค้นหารอบการแสดง彡☆
♡จำนวนผู้เข้าชม彡☆
♪ความขยันของนักแสดง♪
♪(ノ´∀`*)ノ
☆⌒Sing a song