ผู้จัดทำ

BLOG แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อ
แสดงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีทุกรูปแบบซึ่งอาจจะมีผิดพลาด หรือเนื้อหาน้อยบ้างมากบ้าง
ซึ่งจะลงเนื้อหา บทเพลง นำเสนออะไรใหม่เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ
ถ้าผิดพลาดอะไรไป ขอโทษไว้ ณ ที่นี้ ด้วยนะค่ะ :D

*หมายเหตุ : ขีดจำกัดในการอัพบล็อก สามารถอัพบล็อกได้ประมาณ 30 ครั้งต่อวันหรือต่อเดือนเท่านั้น*


รายชื่อผู้จัดทำ BLOG

1.นางสาว จันทร์จิรา ปริธรรมมา รหัส 541510028 คณะ บริหารธุรกิจ

2.นางสาว ชนิดาภา อรุณโชติ รหัส 541510046 คณะ บริหารธุรกิจ

3.นางสาว ชรัญญา เทพวงค์ รหัส 541510050 คณะ บริหารธุรกิจ

4.นางสาว อาทิตยา อนันตวงศ์ รหัส 541210147 คณะ พยาบาลศาสตร์

SECTION : 004

อาจารย์ผู้สอน
ผศ. ธิติพล กันตีวงศ์
อาจารย์ กรพินธ์ เมศิยาดล


และจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาและส่งผลงาน
วิชาสังคีตวิจักษ์ (Music Appreciation) 103271 ภาคการศึกษาที่ 2/2554


ลงความคิดเห็น

ข้อความส่วนตัว

♪แนะนำการแสดง♪

musicapp271

Author:musicapp271
"Music Appreciation"
คือความรู้สึกซาบซึ้ง ความนิยมชมชอบ
ของดนตรี ซึ่ง BLOG แห่งนี้จะนำข้อมูลเนื้อหา
ทางดนตรีมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชม รับอ่าน
หรือสามารถนำเนื้อหาไปใช้ต่อยอดได้
หากที่แห่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ท่าน
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

♪อัพเดตการแสดง♪
♪ประเภทของการแสดง♪
♪รับฟังทุกเสียงวิจารณ์♪
ค้นหารอบการแสดง彡☆
♡จำนวนผู้เข้าชม彡☆
♪ความขยันของนักแสดง♪
♪(ノ´∀`*)ノ
☆⌒Sing a song